Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:06:01
Myslím, že je za¾úbený.
:06:08
Porozhliadnite sa tu.
Ak uvidíte to diea, zakriète.

:06:15
- Quaid.
- Hej, èloveèe.

:06:18
To je Quaid.
:06:21
Hej, Quaid...
:06:23
Hovoril si, že sa sem už nevrátiš.
:06:26
Zmenil som názor.
:06:31
Nepodarí sa ti utiec.
:06:33
Nedovolí ti to.
:07:01
Budeš v poriadku.
:07:02
Dobre?
:07:18
Vedel som, že prídeš.
:07:21
Môžem ti da ve¾kú moc, Swann.
:07:25
Všetko, èo musíš urobi,
:07:28
je poprosi.
:07:31
Pojeb sa...
:07:32
Myslíš, že ti nemám èo da?
:07:36
Nie.
:07:37
Mýliš sa!
:07:42
Mohol by som zhltnú tvoju posratú dušu!
:07:54
Teraz buï dobré dievèatko.
:07:59
Prestaò...
:07:59
Kurva!

prev.
next.