Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:07:01
Budeš v poriadku.
:07:02
Dobre?
:07:18
Vedel som, že prídeš.
:07:21
Môžem ti da ve¾kú moc, Swann.
:07:25
Všetko, èo musíš urobi,
:07:28
je poprosi.
:07:31
Pojeb sa...
:07:32
Myslíš, že ti nemám èo da?
:07:36
Nie.
:07:37
Mýliš sa!
:07:42
Mohol by som zhltnú tvoju posratú dušu!
:07:54
Teraz buï dobré dievèatko.
:07:59
Prestaò...
:07:59
Kurva!
:08:01
Zostaò tu.
:08:03
- Jennifer, si v poriadku?
- Ježiši!

:08:06
Jennifer!
:08:08
Nepribližuj sa.
:08:10
Zostaò kurva, kde si.
:08:21
Si v poriadku?
:08:24
Chcel by si...
:08:27
vidie svet...
:08:28
taký, aký naozaj je?
:08:31
Chceš vidie telo...
...oèami boha?


prev.
next.