Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:08:01
Zostaò tu.
:08:03
- Jennifer, si v poriadku?
- Ježiši!

:08:06
Jennifer!
:08:08
Nepribližuj sa.
:08:10
Zostaò kurva, kde si.
:08:21
Si v poriadku?
:08:24
Chcel by si...
:08:27
vidie svet...
:08:28
taký, aký naozaj je?
:08:31
Chceš vidie telo...
...oèami boha?

:09:03
Swann?
:09:05
Tu je.
:09:10
Pozri sa, Swann.
:09:15
Toto sú tvoji priatelia.
:09:27
Nie!
:09:37
Èo si mu to urobil?
:09:41
- Swann...
- Nedotýkaj sa ma!

:09:44
Ovláda moju myse¾!
:09:47
Chceš by ako oni, Swann?
:09:51
Blato? Hovno?
:09:56
Poï sem.

prev.
next.