Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:09:03
Swann?
:09:05
Tu je.
:09:10
Pozri sa, Swann.
:09:15
Toto sú tvoji priatelia.
:09:27
Nie!
:09:37
Èo si mu to urobil?
:09:41
- Swann...
- Nedotýkaj sa ma!

:09:44
Ovláda moju myse¾!
:09:47
Chceš by ako oni, Swann?
:09:51
Blato? Hovno?
:09:56
Poï sem.
:10:00
Èerpaj z mojej sily.
:10:33
Swann!
:10:35
Pomôž mi.
:10:46
Batoh.
:10:54
Pomôž mi.
:10:56
- Èo to robíš?
- Prikovávam a.

:10:59
Ty kus hovna!

prev.
next.