Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:10:00
Èerpaj z mojej sily.
:10:33
Swann!
:10:35
Pomôž mi.
:10:46
Batoh.
:10:54
Pomôž mi.
:10:56
- Èo to robíš?
- Prikovávam a.

:10:59
Ty kus hovna!
:11:12
Ešte nie je koniec, Swann.
:11:19
Ešte som neskonèil.

prev.
next.