Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:11:12
Ešte nie je koniec, Swann.
:11:19
Ešte som neskonèil.
:12:07
Màtvy?
:12:12
Màtvy.
:12:15
A èo teraz?
:12:18
Pochováme ho tak hlboko,
:12:21
že ho nikto nikdy nenájde.

prev.
next.