Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:13:09
NEW YORK
:13:10
NEW YORK
O 13 rokov neskôr

:13:33
Súkromný detektív
v Brooklynskej exorcistickej dráme

:13:45
Volám ti už 3 dni, Harry.
:13:48
Tiež mi už chýbaš, Loomis.
:13:51
Dᚠsi pivo?
:14:01
Mám pre teba prácu...
:14:03
Teda ak sa môžeš odtrhnú od celej
tejto sraèky.

:14:06
Chýba tu ženská ruka.
:14:09
Preèo si nenajmeš sekretárku?
:14:12
Z toho, èo mi platíš?
:14:14
Tak sa ožeò.
:14:18
Už som to skúsil.
:14:19
Ach, áno.
:14:22
"Harry D'Amour, ktorý sám seba
považuje za súkromného detektíva...

:14:25
je spájaný s okultnými aktivitami
na nieko¾kých seansách.

:14:28
Pán D'Amour sa nám javí,
ako ve¾mi pochybný charakter...

:14:32
Citujem jeden zdroj.
:14:35
To je pekné, Harry.
:14:37
Všetko sú to blbosti.
:14:40
Vèera veèer to bolo v TV.
:14:43
Vypadá to s tebou na hovno, kámo.
:14:45
- Ïakujem.
- A èo ten príbeh?

:14:47
Bolo to diea fakt posadnuté?
:14:52
Pravdepodobne.
:14:57
A èím?

prev.
next.