Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:14:01
Mám pre teba prácu...
:14:03
Teda ak sa môžeš odtrhnú od celej
tejto sraèky.

:14:06
Chýba tu ženská ruka.
:14:09
Preèo si nenajmeš sekretárku?
:14:12
Z toho, èo mi platíš?
:14:14
Tak sa ožeò.
:14:18
Už som to skúsil.
:14:19
Ach, áno.
:14:22
"Harry D'Amour, ktorý sám seba
považuje za súkromného detektíva...

:14:25
je spájaný s okultnými aktivitami
na nieko¾kých seansách.

:14:28
Pán D'Amour sa nám javí,
ako ve¾mi pochybný charakter...

:14:32
Citujem jeden zdroj.
:14:35
To je pekné, Harry.
:14:37
Všetko sú to blbosti.
:14:40
Vèera veèer to bolo v TV.
:14:43
Vypadá to s tebou na hovno, kámo.
:14:45
- Ïakujem.
- A èo ten príbeh?

:14:47
Bolo to diea fakt posadnuté?
:14:52
Pravdepodobne.
:14:57
A èím?
:15:00
Veï vieš.
:15:02
Ako obvykle.
:15:05
Potrebuješ dovolenku.
:15:08
Trochu slnka, nieèo ako...
:15:10
L.A.
:15:12
Tam je tá práca?
:15:15
Chlapík menom Tapert.
Ve¾ký poisovací podvod.

:15:18
Odbehol si na západ utrati,
èo nakradol.

:15:22
Dostaneš 10 tácov,
:15:23
ak ho chytíš pri èine.
:15:25
A ak nie?
:15:27
Nachytᚠaspoò bronz...
:15:30
Potrebujem na to niekoho tvojho kalibru,
Harry.

:15:40
Ochutnaj temnotu, D'Amour.
:15:42
Èaká na teba.
:15:48
No, možno fakt potrebujem dovolenku.
:15:52
L.A. sa ti bude páèi.
:15:53
Perfektné poèasie, nádherné ženy...

prev.
next.