Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:15:00
Veï vieš.
:15:02
Ako obvykle.
:15:05
Potrebuješ dovolenku.
:15:08
Trochu slnka, nieèo ako...
:15:10
L.A.
:15:12
Tam je tá práca?
:15:15
Chlapík menom Tapert.
Ve¾ký poisovací podvod.

:15:18
Odbehol si na západ utrati,
èo nakradol.

:15:22
Dostaneš 10 tácov,
:15:23
ak ho chytíš pri èine.
:15:25
A ak nie?
:15:27
Nachytᚠaspoò bronz...
:15:30
Potrebujem na to niekoho tvojho kalibru,
Harry.

:15:40
Ochutnaj temnotu, D'Amour.
:15:42
Èaká na teba.
:15:48
No, možno fakt potrebujem dovolenku.
:15:52
L.A. sa ti bude páèi.
:15:53
Perfektné poèasie, nádherné ženy...
:16:18
- Tu máte.
- Ïakujem. Prajem vám pekný veèer.

:16:21
Isteže...
:16:27
Hello, L.A.
:16:40
21:18 veèer
:16:44
Ak je Tapert platený od hodiny,
:16:46
sú to vyhodené prachy.
:16:59
Tak poïte, zmrdi!
Poïte dnu!


prev.
next.