Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:32:01
Kedy chcete, aby som zaèal?
:32:03
Poïte so mnou na jeho vystúpenie.
:32:06
Dnes je jeho posledné vystúpenie v L.A.
:32:09
Chcem, aby ste ho videli s publikom.
Milujú ho.

:32:14
A vy?
:32:17
Nebrala som si ho z lásky, pán D'Amour.
:32:21
- Dnes veèer?
- Presne tak.

:32:24
Okay.
:33:16
Dovolíte?
:33:20
Pardon.
:33:24
- Som rada, že ste prišli.
- Robíte si srandu?

:33:27
Je to pre mòa ve¾ká èes.
:33:30
Do polnoci musím vráti smoking.
:33:34
Valentin!
:33:37
Valentin!
:33:40
Tu som.
:33:42
Ten chlapík s Dorotheou...
Je to on?

:33:55
- Zisti, èi je pripravený.
- Pripravený?

:33:59
Pripravený.

prev.
next.