Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:33:16
Dovolíte?
:33:20
Pardon.
:33:24
- Som rada, že ste prišli.
- Robíte si srandu?

:33:27
Je to pre mòa ve¾ká èes.
:33:30
Do polnoci musím vráti smoking.
:33:34
Valentin!
:33:37
Valentin!
:33:40
Tu som.
:33:42
Ten chlapík s Dorotheou...
Je to on?

:33:55
- Zisti, èi je pripravený.
- Pripravený?

:33:59
Pripravený.
:34:28
Ako to kurva robí?
:34:31
Sú to linky.
:34:32
- Nevidím žiadne linky.
- Tak èo je to? Mágia?

:34:38
Dámy a páni...
:34:39
Stojíte na prahu zázraku.

prev.
next.