Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:37:48
Videli ste to už niekedy?
:38:00
Tu nieèo nie je v poriadku.
:38:53
Pre boha!
:38:56
Stojte! Kto ste?
:38:59
Oh, Bože.

prev.
next.