Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:38:00
Tu nieèo nie je v poriadku.
:38:53
Pre boha!
:38:56
Stojte! Kto ste?
:38:59
Oh, Bože.
:39:04
Prosím.
:39:08
Prosím, Dorothea.
:39:11
Choï preè.
:39:13
Nie.
:39:14
Nedá sa niè robi.

prev.
next.