Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:39:04
Prosím.
:39:08
Prosím, Dorothea.
:39:11
Choï preè.
:39:13
Nie.
:39:14
Nedá sa niè robi.
:40:08
Dostal som a, bastard!
:40:19
Kto to urobil, D'Amour?
:40:21
Kto zabil Swanna?
:40:23
Ty.
:40:25
Alebo nie?
:40:27
Preèo by som to robil?
:40:28
To mi povedz ty.
:40:30
Nemᚠpoòatia, do èoho sa miešaš.
:40:33
Cítim to!
:40:34
Hlboko do sraèiek?
:40:40
Kto to urobil?
:40:43
Bol to...
:40:46
Bol to...

prev.
next.