Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:42:12
A ten chlapík...Butterfield?
:42:15
Zmizol.
:42:17
Ïa¾ší skurvený kúzelník.
Ježiši.

:42:22
To je všetko?
:42:26
Zatia¾.
:42:27
Plánujete odís do New Yorku?
:42:31
Nie, ešte nie.
:42:55
- Ste v poriadku?
- Áno.

:43:00
Poèula som, èo sa stalo.
:43:02
Myslím, že tu ešte chví¾u ostanem.
:43:05
Obzriem si miesta,
na ktoré policajti zabudli.

:43:09
Neviem, kde zaèa.
:43:11
Možno nejaký iní iluzionisti?
:43:14
Tí vám niè nepovedia.
:43:17
Viem by ve¾mi presvedèivý.
:43:22
To áno.
:43:24
Myslím, že to by šlo.

prev.
next.