Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:43:00
Poèula som, èo sa stalo.
:43:02
Myslím, že tu ešte chví¾u ostanem.
:43:05
Obzriem si miesta,
na ktoré policajti zabudli.

:43:09
Neviem, kde zaèa.
:43:11
Možno nejaký iní iluzionisti?
:43:14
Tí vám niè nepovedia.
:43:17
Viem by ve¾mi presvedèivý.
:43:22
To áno.
:43:24
Myslím, že to by šlo.
:44:01
Škótsku s ¾adom.
:44:05
Kde ste sa to nauèili?
:44:07
Oh, toto?
Narodil som sa s tým.

:44:12
Ste profesionál, alebo ste prišli
iba na vystúpenie?

:44:17
Tak trochu oboje.
:44:19
Poznám ve¾a mladých, èo tu bývajú,
:44:22
ale vás nepoznám.
:44:23
Som z New Yorku.
:44:26
Prišiel som si pozrie Swanna.
:44:30
Ah áno, Swann. Swann.
:44:33
Taká tragédia...
:44:36
Tunajší ¾udia hovoria,
že to bola iba otázka èasu.

:44:41
Ve¾a riskoval?
:44:43
Bude lepšie, ak tomu uveríte.
:44:44
Ve¾a riskoval.
:44:47
Mimochodom, volám sa Walter Wilder.
:44:50
No nie, Valter Wilder?
:44:51
Drahý chlapèe, ja osobne...
:44:55
Zoberte si pár kariet
a skúste tento nezmysel.

:44:59
No...
Ak ste...


prev.
next.