Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:51:01
A èo Jennifer Desideriová?
:51:04
Niè mi to nehovorí.
:51:07
Musím už ís.
:51:08
To je všetko?
:51:11
Dobre.
Budem pátra ïalej.

:51:14
Áno. Pátrajte.
:51:30
"Nevstupova"
:51:51
Videl si už zomiera èloveka?
:52:34
Áno.
:52:46
"Desideriová."

prev.
next.