Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:52:34
Áno.
:52:46
"Desideriová."
:53:01
Èo tu robíte?
:53:03
H¾adám vás.
:53:05
- Skúšal som to v hoteli.
- Tak preèo ste prišli sem?

:53:08
Ste detektív a nemáte žiadnu stopu.
:53:10
Kde všade ste pozerali?
:53:14
Môžete to zhasnú?
:53:17
Budem struèný.
:53:20
Tu je $30,000.
:53:23
Za èo?
:53:24
Za lístok domov.
:53:26
Nie.
:53:27
Ona ma najala. Ak chce,
aby som prestal, nech mi to povie sama.

:53:31
Už vás nechce vidie.
:53:33
- Nie?
- Nie.

:53:34
- ¼udia tu zomierajú.
- Áno.

:53:36
Je to hrozná tragédia.
:53:39
To je všetko, èo ste mi chceli poveda?
:53:42
Skurvená hrozná tragédia?
:53:46
- Chcem vedie, preèo.
- Preèo ¾udia zomierajú?

:53:52
Kašlite na to, D'Amour.
Choïte domov.

:53:59
Nepokúšajte sa ju vidie, D'Amour.

prev.
next.