Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:53:01
Èo tu robíte?
:53:03
H¾adám vás.
:53:05
- Skúšal som to v hoteli.
- Tak preèo ste prišli sem?

:53:08
Ste detektív a nemáte žiadnu stopu.
:53:10
Kde všade ste pozerali?
:53:14
Môžete to zhasnú?
:53:17
Budem struèný.
:53:20
Tu je $30,000.
:53:23
Za èo?
:53:24
Za lístok domov.
:53:26
Nie.
:53:27
Ona ma najala. Ak chce,
aby som prestal, nech mi to povie sama.

:53:31
Už vás nechce vidie.
:53:33
- Nie?
- Nie.

:53:34
- ¼udia tu zomierajú.
- Áno.

:53:36
Je to hrozná tragédia.
:53:39
To je všetko, èo ste mi chceli poveda?
:53:42
Skurvená hrozná tragédia?
:53:46
- Chcem vedie, preèo.
- Preèo ¾udia zomierajú?

:53:52
Kašlite na to, D'Amour.
Choïte domov.

:53:59
Nepokúšajte sa ju vidie, D'Amour.
:54:01
Proste ju nechajte na pokoji.
:54:03
Zamknite za sebou, dobre?
:54:06
Jennifer mala len jedného hosa.
:54:09
- Pán Quaid?
- Správne.

:54:12
- Je màtvy, nie?
- Áno.

:54:15
Poèul som to v správach.
:54:17
Jennifer o tom niè nevie...
:54:19
a na rovinu, toto nie je
najlepší èas, aby hovorila.

:54:22
Nebudem jej niè hovori.
:54:25
Je tu s nami už štyri roky
a jej stav sa celkom zlepšoval.

:54:30
Pred mesiacom sa to výrazne zhoršilo.
:54:32
- Èo sa stalo?
- Nedokáže ovláda realitu.

:54:36
- Dokáže to niekto?
- Ach, áno.

:54:39
Vieme zhodnoti, èo je reálne a èo nie.
To je to, èo nás drží spolu.

:54:44
Èo si Jennifer myslí, že je reálne?
:54:46
Myslí si, že si pre òu prichádza diabol.
:54:51
Videli sme sa už?
:54:53
Nie.
:54:55
Trochu...zabúdam.

prev.
next.