Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:57:35
NADIŠIEL ÈAS
:58:35
Swannova rezidencia.
:58:36
Chcem hovori s Dorotheou.
:58:39
Obávam sa, že nie je doma.
:58:41
A kedy bude doma?
:58:43
Kto je tam?
:58:47
Bol to omyl...
:58:51
Dám zmeni èíslo.
:58:54
D'Amour sa neozval?
:58:56
Dobre urobil, že odišiel.
:58:57
Narobil viac zlého, ako dobrého.

prev.
next.