Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:56:00
Nájde ma.
:56:02
Swann?
:56:04
Povedala som vám. Nechcem...
:56:10
- Èo sa deje, Jennifer?
- Nie, nie...

:56:14
Upokojte sa.
:56:18
Nie, nedostane ma!
:56:19
Nedostane ma...nedostane ma...
:56:24
Kto vás nedostane?
:56:25
Nix. Nix.
:56:27
- To on je Puritán?
- Áno!

:56:31
- Je màtvy...
- Nie.

:56:33
Vracia sa.
:56:35
Vykopáva sa spod zeme.
:56:37
Ja sa už o òu postarám.
:56:40
Jennifer!
:56:54
Pre boha.
:57:35
NADIŠIEL ÈAS

prev.
next.