Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:55:00
Dávajú mi lieky...
...na uk¾udnenie.

:55:04
A ja...
:55:05
...zabúdam.
:55:07
Nezabudli ste na mòa.
:55:12
Prišiel som sa vlastne opýta,
èi si pamätáte muža menom Butterfield.

:55:19
Možno. Ja...
:55:25
To je v poriadku.
A èo tak Philip Swann?

:55:33
Poznám Swanna.
:55:37
Je to hnusný klamár.
:55:38
Ale preèo?
:55:40
Hovoril že vie, ako ma ochráni.
:55:43
Ale nevie niè.
:55:46
Uverili sme, že je po všetkom.
:55:49
Po èom?
:55:54
Radšej na to nemyslím.
:55:56
Keï budem na to myslie, bude...
:55:58
Bude ma poèu.
:56:00
Nájde ma.
:56:02
Swann?
:56:04
Povedala som vám. Nechcem...
:56:10
- Èo sa deje, Jennifer?
- Nie, nie...

:56:14
Upokojte sa.
:56:18
Nie, nedostane ma!
:56:19
Nedostane ma...nedostane ma...
:56:24
Kto vás nedostane?
:56:25
Nix. Nix.
:56:27
- To on je Puritán?
- Áno!

:56:31
- Je màtvy...
- Nie.

:56:33
Vracia sa.
:56:35
Vykopáva sa spod zeme.
:56:37
Ja sa už o òu postarám.
:56:40
Jennifer!
:56:54
Pre boha.

prev.
next.