Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:59:01
Dobre pre koho? Pre mòa?
:59:04
To si nemyslím.
:59:07
Zastav sa ešte v hoteli.
:59:17
- Tu je Billy.
- Billy.

:59:19
Harry D'Amour.
:59:21
Poèúvaj.
:59:23
Potrebujem sa dosta do
repozitáru v Magickom zámku.

:59:29
A sme tu...
:59:33
Robil si už niekedy nieèo podobné?
:59:35
Mal som tú èes.
:59:38
Podrž to.
:59:43
- Urèite to miesto strážia.
- Ako?

:59:46
Urèite nejaký fíge¾.
1:00:07
Whoa!
1:00:11
Poobzeráme sa tu.
1:00:40
Billy!
1:00:47
Butterfieldov kumpán
mal tento znak na èele.

1:00:50
Nevieš, èo to môže by?
1:00:53
Netuším.

prev.
next.