Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:00:07
Whoa!
1:00:11
Poobzeráme sa tu.
1:00:40
Billy!
1:00:47
Butterfieldov kumpán
mal tento znak na èele.

1:00:50
Nevieš, èo to môže by?
1:00:53
Netuším.
1:01:07
Èo som hovoril?
Blbý fíge¾.

1:01:16
Èo to tu máme?
1:01:25
- Vezmi tie papiere.
- Jebem na papiere.

1:01:27
Billy, vezmi tie papiere!
1:01:31
No tak!
1:01:41
Ježiši!
1:01:43
Mohol som prís o svoju zasratú ruku!
1:01:47
Aspoò by a to udržalo
mimo magického kruhu...

1:01:49
O to pravdepodobne išlo.
1:01:54
Preèo si to neprezrieme?
1:01:58
Poïme na to.

prev.
next.