Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:01:07
Èo som hovoril?
Blbý fíge¾.

1:01:16
Èo to tu máme?
1:01:25
- Vezmi tie papiere.
- Jebem na papiere.

1:01:27
Billy, vezmi tie papiere!
1:01:31
No tak!
1:01:41
Ježiši!
1:01:43
Mohol som prís o svoju zasratú ruku!
1:01:47
Aspoò by a to udržalo
mimo magického kruhu...

1:01:49
O to pravdepodobne išlo.
1:01:54
Preèo si to neprezrieme?
1:01:58
Poïme na to.
1:02:09
To musí by o Nixovi.
1:02:12
Puritán?
1:02:19
Pozri na toto.
1:02:20
Nixova špecialita?
1:02:24
Nepoznám žiadny z týchto trikov.
1:02:27
Možno to nie sú triky.
1:02:32
Èo to hovoril Vinovich?
Nieèo o chodení medzi...

1:02:35
Trikmi a zbožnosou.
Celý èas to hovoril.

1:02:37
Hovoril to, pretože to vedel.
1:02:39
Sukin syn.
1:02:41
Vedel to, lebo videl toto.
1:02:43
Vedel èo?

prev.
next.