Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:11:53
Nájdi Valentina!
1:11:56
Nájdi ho a priveï ho sem.
Choï!

1:12:06
Toto je svätokrádež.
1:12:10
- Teraz ste už spokojný?
- Nie.

1:12:15
Žiadny strach.
Neublížim mu.

1:12:23
Vyzerá to tak, že nie si vdova.
1:12:31
Sadni si.
1:12:36
Ilúzia sa nemala podari, však?
1:12:39
Áno.
1:12:41
Sfalšovali ste jeho telo, však?
1:12:42
Áno.
1:12:44
A èo potom?
1:12:48
Pretože som bol blízko
nieèoho alebo niekoho,

1:12:51
koho ste nazývali Swann?
1:12:53
Nie. Najskôr som vás chcel podplati.
1:12:58
Bol to Swannov nápad?

prev.
next.