Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:12:06
Toto je svätokrádež.
1:12:10
- Teraz ste už spokojný?
- Nie.

1:12:15
Žiadny strach.
Neublížim mu.

1:12:23
Vyzerá to tak, že nie si vdova.
1:12:31
Sadni si.
1:12:36
Ilúzia sa nemala podari, však?
1:12:39
Áno.
1:12:41
Sfalšovali ste jeho telo, však?
1:12:42
Áno.
1:12:44
A èo potom?
1:12:48
Pretože som bol blízko
nieèoho alebo niekoho,

1:12:51
koho ste nazývali Swann?
1:12:53
Nie. Najskôr som vás chcel podplati.
1:12:58
Bol to Swannov nápad?
1:13:02
Môj.
1:13:04
Nechcel som ïa¾šie krvipreliatie.
1:13:06
Preto sme to urobili.
Tak by nemal Nix pro koho prís.

1:13:10
Nix je màtvy a pochovaný, kurva!
Èo je to s vami, ¾udia?

1:13:13
Nevideli ste už dos na to,
aby ste rozoznali pravdu?

1:13:18
Chcem sa stretnú so Swannom,
z oèí do oèí.

1:13:22
Preèo sa na to proste nevykašlete?
1:13:25
Nech si každý myslí, že je po všetkom.
1:13:32
Možno má pravdu.
1:13:35
Možno by sme ho mali necha
proste màtveho.


prev.
next.