Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:13:02
Môj.
1:13:04
Nechcel som ïa¾šie krvipreliatie.
1:13:06
Preto sme to urobili.
Tak by nemal Nix pro koho prís.

1:13:10
Nix je màtvy a pochovaný, kurva!
Èo je to s vami, ¾udia?

1:13:13
Nevideli ste už dos na to,
aby ste rozoznali pravdu?

1:13:18
Chcem sa stretnú so Swannom,
z oèí do oèí.

1:13:22
Preèo sa na to proste nevykašlete?
1:13:25
Nech si každý myslí, že je po všetkom.
1:13:32
Možno má pravdu.
1:13:35
Možno by sme ho mali necha
proste màtveho.


prev.
next.