Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:18:18
Kto je tam?
1:18:27
K¾ud.
1:18:38
Obèas si myslím,
1:18:39
že som sa minul v povolaní.
1:18:43
Mal som by chirurg.
1:18:49
Vedie lieèi jediným malým rezom...
1:18:57
Nie!
1:18:59
Možno sú tvojim najväèším problémom oèi.
1:19:05
- Prosím.
- Mohol by som ich proste vydlaba.

1:19:09
Nie, nie.
1:19:11
Tak mi povedz, kde je Nix pochovaný.
1:19:13
Ja neviem.
1:19:25
Poèkaj! Poèkaj!
1:19:32
Poviem ti to.
1:19:33
Oh, urobíš omnoho viac.

prev.
next.