Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:25:01
Keby to bol iba èlovek,
1:25:04
ako ja, tak nie...
1:25:09
Ale...on nebol.
1:25:14
Tak èo teda bol?
1:25:18
Možno to uvidíš.
1:25:27
Našiel si nieèo?
1:25:30
Ešte nie.
1:25:42
- Ak si ma klamal...
- Nie, prisahám!

1:25:45
Toto je to miesto,
o ktorom mi Swann hovoril.

1:25:47
- Skaly. Ja...
- Mᚠna to ešte 5 minút.

1:25:50
- Poèul si ma?
- Robím, èo sa dá.

1:26:03
Èo to tam máš?
1:26:06
Hajzel!
1:26:15
Butterfield!
1:26:21
Je v rohu!
1:26:23
Nedotýkaj sa ho.
1:26:41
To je on.

prev.
next.