Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:29:01
- A Nix?
- Áno.

1:29:03
- Nezdržiavajte sa so mnou!
- Drž hubu!

1:29:06
Už sme stratili dos životov.
1:29:08
Prosím, prepáè mi, D'Amour.
1:29:12
A èo?
1:29:13
Ešte stratíte jeden.
1:29:22
Nie!
1:29:23
Je to pre neho lepšie.
1:29:27
Pre nikoho to nie je lepšie.
1:29:29
Ty nechápeš, však?
1:29:34
Všetci tam raz pôjdeme.
1:29:52
Chcete, aby prišiel medzi nás?
1:29:54
Áno.
1:29:56
Spadnete pred ním na kolená?
1:29:58
Áno.
1:30:00
Pripravte sa.
1:30:30
Poèúvaj. Mᚠvšetko, èo si chcel.
1:30:33
Už ma nepotrebuješ.
1:30:35
Ja nie. Ale on bude.
Potom, èo si mu urobila.

1:30:39
Urèite si želá pomstu.

prev.
next.