Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:30:00
Pripravte sa.
1:30:30
Poèúvaj. Mᚠvšetko, èo si chcel.
1:30:33
Už ma nepotrebuješ.
1:30:35
Ja nie. Ale on bude.
Potom, èo si mu urobila.

1:30:39
Urèite si želá pomstu.

prev.
next.