Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:35:08
Nasledujte ma.
1:35:21
Poznám a, diea?
1:35:26
Áno.
1:35:29
Poznám, èi nie?
1:35:31
Teraz nemᚠzbraò, diea...
1:35:37
Kde je Swann?
1:35:42
Neviem, kde je.
1:35:48
On príde.
1:35:50
Máme tu nedokonèenú prácu,
on a ja.

1:36:21
Tu sme ho zabili.
1:36:33
Zdá sa, že to nestaèilo.
1:36:37
Nemôžem ís ïalej.
1:36:44
Tak kde je, ty zmrd, èo?
1:36:48
Ste pripravení na moju múdros?
1:36:53
Toto je moja múdros.

prev.
next.