Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:36:21
Tu sme ho zabili.
1:36:33
Zdá sa, že to nestaèilo.
1:36:37
Nemôžem ís ïalej.
1:36:44
Tak kde je, ty zmrd, èo?
1:36:48
Ste pripravení na moju múdros?
1:36:53
Toto je moja múdros.
1:37:12
Bež! Pomôž jej!
1:37:20
Ako vidíte, unikol som z hrobu...
1:37:23
takže na výmenu musím da
do hrobu nieèo ja.

1:37:27
Áno. Ukហnám to.
1:37:29
Ukហnám to, Puritán.
1:37:58
Musím da nieèo spä...

prev.
next.