Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:37:12
Bež! Pomôž jej!
1:37:20
Ako vidíte, unikol som z hrobu...
1:37:23
takže na výmenu musím da
do hrobu nieèo ja.

1:37:27
Áno. Ukហnám to.
1:37:29
Ukហnám to, Puritán.
1:37:58
Musím da nieèo spä...
1:38:00
a dám tam vás.
1:38:04
Èo sa to deje?
1:38:42
No tak, krvácaj.
1:38:43
Krvácaj!

prev.
next.