Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:38:00
a dám tam vás.
1:38:04
Èo sa to deje?
1:38:42
No tak, krvácaj.
1:38:43
Krvácaj!
1:39:37
Èo si to urobil?
1:39:47
Nie ste hodní.
1:39:50
Nikto z vás.
1:39:51
Pojeb sa!
1:39:54
Iba Swann je hodný.
1:39:59
Vy ste iba èakali, ako ovce.

prev.
next.