Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:41:07
Ty nie si Swann.
1:41:09
Kto si?
1:41:11
Oh, viem èo chceš.
1:41:20
Drž sa!
1:41:24
Nix!
1:41:28
Tu si.
1:41:30
No tak...!
1:41:32
Mal som ve¾a èasu,
1:41:34
premýš¾a o tebe.
1:41:37
Kde som urobil chybu?
1:41:41
No a...?
1:41:42
Mal som by na teba pyšný
už od zaèiatku.

1:41:45
Nenarodil som sa, aby som
ukazoval ¾uïom ich chyby.

1:41:50
Narodil som sa,
1:41:53
aby som zavraždil svet.
1:41:55
Stále mi môžeš pomôc, ak chceš.
1:41:58
Preèo by som to robil?
1:42:00
Zdá sa, že dáma si našla novú lásku.
1:42:03
Všetci tvoji priatelia sú màtvi.
1:42:07
Teraz a nemá kto zachráni...
1:42:09
...iba ak ja.
1:42:16
- Poï!
- Nemôžeme ho tam necha!

1:42:21
Nenechám ho!
1:42:28
Suka!
1:42:31
Butterfield!
1:42:33
Pomôžeš mi?
1:42:36
Áno.
1:42:37
Vieš, že nakoniec a zabijem.
Musím.

1:42:42
- Áno.
- Ale do tej doby...

1:42:44
budeme iba ty a ja.
1:42:47
Presne tak, ako vždy.
1:42:51
Áno.
1:42:57
Poèkaj.
1:42:58
Stále nieèo k tej suke cítiš?

prev.
next.