Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:42:00
Zdá sa, že dáma si našla novú lásku.
1:42:03
Všetci tvoji priatelia sú màtvi.
1:42:07
Teraz a nemá kto zachráni...
1:42:09
...iba ak ja.
1:42:16
- Poï!
- Nemôžeme ho tam necha!

1:42:21
Nenechám ho!
1:42:28
Suka!
1:42:31
Butterfield!
1:42:33
Pomôžeš mi?
1:42:36
Áno.
1:42:37
Vieš, že nakoniec a zabijem.
Musím.

1:42:42
- Áno.
- Ale do tej doby...

1:42:44
budeme iba ty a ja.
1:42:47
Presne tak, ako vždy.
1:42:51
Áno.
1:42:57
Poèkaj.
1:42:58
Stále nieèo k tej suke cítiš?
1:43:04
Áno.
1:43:05
Èo...
1:43:09
sa...
1:43:12
nikdy...
1:43:16
nepouèíš?
1:43:33
Je to iba telo...
1:43:36
Swannie, chlapèe!
1:43:39
Nieèo ti ukážem.

prev.
next.