Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

1:43:04
Áno.
1:43:05
Èo...
1:43:09
sa...
1:43:12
nikdy...
1:43:16
nepouèíš?
1:43:33
Je to iba telo...
1:43:36
Swannie, chlapèe!
1:43:39
Nieèo ti ukážem.
1:44:05
Dorothea!
1:44:14
Kde je?
Kam išla?

1:44:19
Trpíš Swannovou chorobou.
1:44:21
Myslel si, že s trochou odvahy
a trochou lásky

1:44:25
všetko vyriešiš.
1:44:32
Povedz mi kde je
a ja s tým skoncujem.

1:44:49
Kop, D'Amour.
1:44:52
Dotkni sa temnoty.
1:44:55
Už na teba èakala.

prev.
next.