Twelve Monkeys
predogled.
kaži.
kot.
naslednjo.

1:26:01
..dr.Railly ?
1:26:30
NE!!!
1:26:37
Ne morete nas prevarati.
Ne bo delovalo.

1:26:41
Ne , gospod.
1:26:43
Saj nisi postal odvisnik,
a Cole?

1:26:47
V tem umirajoèem svetu?
1:26:49
Ne, gospod.
1:26:51
Samo želim,
da opravim svoj del posla,

1:26:54
da se vrnemo na površje
in zavladamo planetu.

1:26:56
Imam izkušnje in
poznam ljudi, ki so vpleteni.

1:27:01
On je res najbolj kvalificiran.
1:27:03
Toda to obnašanje..
1:27:05
Rekel si,
da nismo resnièni, Cole.

1:27:08
Ljudski razum ne more obstojati..
1:27:11
..v dveh razliènih..
1:27:13
..- kakorkoli že reèete - dimenzijah?
1:27:17
Še sami ste rekli,
da je to stresno.

1:27:20
Zelo je pomešano.
Ne moreš vedeti, kaj je res..

1:27:23
Toda,
sedaj veš kaj je resniènost.

1:27:26
Da, sedaj vem.
1:27:30
Ne, nièesar ne vem
o vojski opic, doktor.

1:27:35
Ne, ne.
Nièesar, karkoli.

1:27:38
Bog, èe bi bil moj sin vpleten
v kaj takega..

1:27:43
No, oprostite.
Mislim, da se ne morem pogovarjati..

1:27:51
..o varnostnih reèeh z vami,
Doktor, uh, Railly.

1:27:56
Vendar, èe vas to pomirja,
1:27:59
moj sin ni nikoli imel,

predogled.
naslednjo.