Twelve Monkeys
prev.
play.
mark.
next.

:56:04
Seæam se kako sam
strahovao za tog deèaka...

:56:07
...sam u mraku...
:56:09
...ne zna
hoæe li ga iko izvuæi.

:56:13
Prvi moj strah u detinjstvu.
:56:15
Kako to misliš,
''u detinjstvu''?

:56:17
Nije bitno.
To je neslana šala.

:56:19
Mali se krije u staji.
:56:33
''Znakovi i proroci''.
:56:36
4 zveri dadoše
7 Božjih peèata

:56:40
7 anðela.
:56:44
I oni su živeli veèno.
:56:47
Znaæeš da nisam lud
kada ljudi poènu umirati za mesec dana.

:56:52
Prvo æe se misliti
da je reè o èudnoj groznici.

:56:58
Posle æe shvatiti.
:57:04
Èekaj. Stani! Zaustavi auto!
:57:11
Imao sam pravo. Ovde su!
:57:14
Vidiš? 12 majmuna!
12 majmuna!

:57:18
Veruješ li mi sada?
Hajde!

:57:26
Ovde su, vidiš?
:57:28
12 majmuna!
:57:30
12 majmuna.
:57:36
Èekaj.
:57:39
Ovde su?
Vidiš?

:57:41
Vidim samo crvenu boju.
Vidiš li oznake?

:57:43
- Oznake? Misliš ovo.
- Ma ovo je smešno.

:57:48
Nemoj,
nemoj uèiniti nešto nepromišljeno.

:57:52
Ili æu nekoga zaista povrediti.
:57:53
Neæu.
Džejms, ali ovo nije ono što misliš!

:57:57
Ne možeš se sakriti od njih, Bobe.

prev.
next.