Twelve Monkeys
prev.
play.
mark.
next.

:57:04
Èekaj. Stani! Zaustavi auto!
:57:11
Imao sam pravo. Ovde su!
:57:14
Vidiš? 12 majmuna!
12 majmuna!

:57:18
Veruješ li mi sada?
Hajde!

:57:26
Ovde su, vidiš?
:57:28
12 majmuna!
:57:30
12 majmuna.
:57:36
Èekaj.
:57:39
Ovde su?
Vidiš?

:57:41
Vidim samo crvenu boju.
Vidiš li oznake?

:57:43
- Oznake? Misliš ovo.
- Ma ovo je smešno.

:57:48
Nemoj,
nemoj uèiniti nešto nepromišljeno.

:57:52
Ili æu nekoga zaista povrediti.
:57:53
Neæu.
Džejms, ali ovo nije ono što misliš!

:57:57
Ne možeš se sakriti od njih, Bobe.
:58:00
Kažem, ne možeš se sakriti od njih.
:58:05
Ne, ne.
:58:07
Nemoj ni pokušati.
:58:13
Oni sve èuju.
:58:16
Postavili su ti ureðaj za praæenje.
:58:22
Mogu te naæi bilo gde,
i bilo kad!

:58:25
U zubu je. Je li tako?
:58:30
Ali ja sam ih prevario.
:58:37
Ne moraju me špijunirati,
radim ono što treba.

:58:41
Vidiš? Opet su tu. Vidiš li?
:58:44
Sledimo boju.
:58:47
Ovde. Ovde je, vidiš?
:58:52
Poði sa mnom!
Boja vodi ovamo.

:58:59
Pusti mi ruku!
Džejms, ne smemo unutra.


prev.
next.