Diabolique
prev.
play.
mark.
next.

:05:08
Hej! Sta ti, doðavola, radiš ovde?
:05:11
U kupatilu nešto nije u redu.
:05:14
Tako mali, a veæ voajer, a? Idi u svoju sobu.
:05:18
Ona je pala! Nije joj dobro! Gðo Baran!
:05:25
Nešto nije u redu! Idi u svoju sobu. Ajde.
:05:35
Nikol.
:05:36
Da li je mrtva?
:05:38
Ne znam, nisam proverio.
:05:41
Gospode, Gaj!
:05:50
Donesi njen lek. Još je živa.
:06:02
Zovi hitnu pomoæ. Treba joj doktor.
:06:06
Dovedi još jednog profesora.
:06:09
Odmah!
:06:15
Ja sam živa?
:06:17
Ne, mrtva si, ovo je raj, a ja sam deva Marija.
:06:21
Možeš li da gutas?
:06:25
Taako.
:06:27
Neæu da me vide ovakvu.
:06:36
Jesu li rekli kad dolaze?
:06:39
Erik! Šta se dogodilo?
:06:41
Njeno srce, ponovo. Odvedi malog.
:06:49
Razoèarenje, oèaj, bezvoljnost...
:06:52
...pobuna, poraz.
:06:54
Zašto?
:06:55
Dobronamerni ljudi mogu da ponude
desetine teorija.

:06:58
Sve se svode na jedno:
optužuju roditelja, Vas.


prev.
next.