Diabolique
prev.
play.
mark.
next.

:06:02
Zovi hitnu pomoæ. Treba joj doktor.
:06:06
Dovedi još jednog profesora.
:06:09
Odmah!
:06:15
Ja sam živa?
:06:17
Ne, mrtva si, ovo je raj, a ja sam deva Marija.
:06:21
Možeš li da gutas?
:06:25
Taako.
:06:27
Neæu da me vide ovakvu.
:06:36
Jesu li rekli kad dolaze?
:06:39
Erik! Šta se dogodilo?
:06:41
Njeno srce, ponovo. Odvedi malog.
:06:49
Razoèarenje, oèaj, bezvoljnost...
:06:52
...pobuna, poraz.
:06:54
Zašto?
:06:55
Dobronamerni ljudi mogu da ponude
desetine teorija.

:06:58
Sve se svode na jedno:
optužuju roditelja, Vas.

:07:02
Neæete èuti ovakve teorije
u Školi za deèake "Sveti Anselm".

:07:06
Jadni mali luzeri. Zar ti nije drago što se nisi drogirao?
:07:10
Nisi, zar ne?
:07:13
Poèeæemo sa pretraživanjem soba. Roditelji vole ta sranja.
:07:18
Ko ovde dospe, taj je stvarno oèajan.
:07:21
Mi smo ovde, krele.
:07:30
Stepenice na ulazu za 10 minuta,
snimanje.

:07:33
Ponesite knjige kuæi za vikend.
Imaæete kontrolni u utorak.

:07:40
Biæu bolje raspoložena u utorak.
:07:45
Pazi da te Gaj ne uhvati.
:07:48
On je zauzet.
:07:51
Nije mogao da odoli potrebi
da pomogne još jednoj majci.

:07:56
Šta je s tvojim oèima?
:07:59
Ne znam šta si mu uradila,
ali tvoj muž je bio nekako neraspoložen.


prev.
next.