Con Air
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:38:00
- Co to za jeden?
- To Garland Greene.

:38:11
Komiksowy Chrystus!
:38:13
Cholera, to
Garland Greene.

:38:15
Rzeźnik z Marietty.
:38:17
Ten chudzielec poćwiartował osób...
:38:19
na wschodnim wybrzeżu.
:38:21
A podobno zrobił to
tak brutalnie, że przy nim ...

:38:23
rodzina Manson to wzór wszelkich cnót.
:38:28
No to pasuje do reszty tej ferajny.
:38:31
- Powinien pan już iść.
Masz najpiękniejsze oczy...

:38:33
jakie widziałem od
pięciu do dziesięciu lat.

:38:45
"Spo... spotka...
:38:48
Spotkać się"
:38:51
Spotkać się, podpalenie, samochód.
Spotkać samochód.

:38:55
samochód.
spotkać. Gdzie?

:39:00
W...
:39:04
Carson"
:39:06
O Boże. Zostań tu.
Niczego nie dotykaj.

:39:17
Hej, co robisz? Powiedział żebyśmy
niczego nie ruszali. Nie otwierać

:39:41
Co do cholery?
:39:47
Któryś chce się jeszcze zabawić?

podgląd.
następnego.