Con Air
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:36:06
Idź z Ginną i mamą.
1:36:17
- Cyrus.
- Grissom.

1:36:43
Ruszaj się!
1:37:17
Podjedźcie bliżej!
1:37:19
- Czy ten pistolet działa?
- Tak.

1:37:21
No to wal!

podgląd.
następnego.