Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:04:13
Al bakalým,
orospu çocuðu!

:04:29
Tricia!
:04:32
Tricia!
:04:38
Tanrým, ölmüþ.
Cameron, bu herif ölmüþ.

:04:44
Herþeyi itiraf et,
ve pazarlýða otur.

:04:47
Yalvarmayacaðým.
:04:49
10 yýl alabilirsin.
:04:54
Kabul et,
4 yýl al.

:04:58
Hizmetlerinden dolayý belki 1 yýl.
:05:00
Cameron Poe, jüri tarafýndan birinci
dereceden suçlu bulundun.

:05:05
askeri yeteneklerinle,
sen ölümcül bir silahsýn...

:05:08
ve diðer kýþkýrtýlan insanlar ile ayný
kanuni haklara sahip deðilsin...

:05:11
çünkü sen ölümcül bir þekilde
karþýlýk veriyorsun.

:05:14
Mahkeme; tekrar yargýlanmak üzere
7 yýldan 10 yýla kadar cezasýný
çekmek için...

:05:18
federal hapisaneye gönderilmesine
karar vermiþtir.

:05:32
Merhaba, tatlý kýz.
:05:34
Gel, gel.
Getir onu buraya. Hey! Hey!

:05:39
Sevgili Tricia, Sürekli seni düþünüyorum.
Gülmeni, kahkahalarýný.

:05:44
Kýzgýn deðilim. Suç benim üstüme
yýkýldý.

:05:48
Bununla birlikte, çocuðumuz dünyaya
geldiðinde orada olamayacaðýmý...

:05:51
onu kollarýnda sallanýrken ve
ilk gülücüðünü göremeyeceðimi...

:05:54
düþündükçe kendimle çeliþkiye
düþüyorum.

:05:58
Gönderdiðin paketi aldým.
O pembe hindistancevizli
þeyler...


Önceki.
sonraki.