Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:01
Bu adam aklý düzgün çalýþmýyor!
Kafasý basmýyor.

:50:04
Siktir git, Marshal Larkin.
Senin iþin bitti. Burasý dolu.

:50:17
Beyler, kabaca 5 saat içinde, Meksika
sahillerine doðru uçuyor oluruz.

:50:21
Ama önce bu uçaðý deðiþtirmeliyiz.
:50:24
Teþekkürler, ve iyi uçuþlar.
:50:26
- Tahmini varýþ ne, Swamp Thing?
- Saatte 228 mil, 71 dakika civarýnda.

:50:31
Tek problem, Saatte sadece
205 mile çýkabiliyoruz.

:50:35
Bu bebek sürükleniyor. Ýniþ takýmlarý
kapanmadý. Geç kalacaðýz.

:50:39
- Hayýr, Hayýr, Hayýr. Cyrus, bu kabul
edilemez.
- Ýniþ takýmlarýný kontrol et.

:50:42
- Ben iniþ takýmýndan ne anlarým?
- Öðren.

:50:48
Hillbilly!
:50:50
Poe.
:50:56
- Evet?
- Cyrus iniþ takýmlarýna bakmaný istedi.

:51:00
Sonra aþaðýya sallanýrken iyi bir
manzara seyredeyim dimi.

:51:08
Aðaçlar ve zýmbýrtýlar.
:51:29
Lanet! Ýþte bu Pinball'a ne
olduðunu açýklýyor.

:51:32
At herifi gitsin. Bizi yavaþlatýyor.
Ölü aðýrlýk.

:51:35
Tam olarak düzgün bir
cenaze töreni deðil.

:51:38
Bizim süprüntülere bak.

Önceki.
sonraki.