Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:16:20
Cyrus, yardým et.
1:16:25
- Baðlantýný özlemiþ gibi görünüyorsun.
- Seni-- Seni almaya geliyorduk.

1:16:32
Lütfen.
1:16:34
- Sayanora.
1:16:35
Hayýr!
1:17:10
- Beni öldürme.
- Seni öldürmeyeceðim, moruk.

1:17:14
Dinle, þýrýnga lazým.
1:17:17
Oh, hayýr!
Uyuþturucu sonun olur evlat.

1:17:20
Buralarda bir ilk yardým
kiti var mý?

1:17:22
Hurdalýktaki itfaye arabasýnda
olacaktý.

1:17:25
Saðol. Burada kal ve panik yapma.
1:17:29
Bunu söylemek kolay.
Çiþi gelen sen deðilsin.

1:17:47
- Alýn þunlarý.
- Bunlar müthiþ.
- Doldurun!

1:17:53
Çok çabuk ve basit hareket edeceðiz.
1:17:57
Burasý hurdalýk.
Burasýda hangar.


Önceki.
sonraki.