Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:23:16
Tamam!
1:23:19
Þimdi otursan iyi olacak.
1:23:27
- Hadi.
- Anasýný! Ýçerdeyiz.

1:23:35
Ýðneni yap ve gidelim.
Gitmeye hazýr.

1:23:44
Uçaðý baðlamýþlar!
1:24:02
- Hadi!
- Tamam, geliyorum.

1:24:08
- Tekerlere ateþ et!
- Tekerleri sikim!
Ben pilotu vuracam!

1:24:23
Þu senin araban deðilmi,
Malloy?

1:24:25
Olamaz.
Onu ofiste býraktým.

1:24:31
Baþka bir günde,
bu ilginç gelebilirdi.

1:24:46
Burnunu kaldýr!

Önceki.
sonraki.